Vyzvaná neanonymní projektová architektonická soutěž.

 

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu developerského projektu „Rezidence PARK KAVČÍ HORY“.


Vyhlašovatel

Central Group a.s.

Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. Eva Koláčková
Tel: 731 196 995
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Vojtěch Martínek

Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Tel/fax: 731 196 995
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Dušan Kunovský, LL.M. (předseda představenstva CENTRAL GROUP a.s.)
doc. Ing. arch. Roman Koucký (ředitel sekce plánování města a vedoucí Kanceláře metropolitního plánu IPR)
Mgr. Jiří Skalický (ředitel Odboru památkové péče MHMP)

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci)
Ing. arch. Adam Gebrian
doc. Ing. arch. Antonín Novák
akad. arch. David Vávra

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Ladislav Váňa (generální ředitel CENTRAL GROUP a.s.)
Ing. arch. Ondřej Šefců (ředitel Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu)
Tomáš Ctibor, FRICS (pověřený ředitel IPR)
Ing. akad. arch. Jan Šépka (vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR)

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavel Hnilička
1


AP ATELIER / Ing. arch. Josef Pleskot

[Hodnocení poroty]

2


KAVA s.r.o./ Ing. Tomáš Novotný; Ing. arch. Jakub Koňata; Jonáš Krýzl; Ing. arch. Štěpán Kubíček; Ing. arch. Mga. Jan Novotný / Spolupráce: Oto Melter, Václav Pošmourný, Michal Slyusar

[Hodnocení poroty]

3


CMC architects, a.s./ Dipl. arch. David R. Chisholm, AIA; akad. arch. Vít Máslo

[Hodnocení poroty]