Předmětem soutěže o návrh bylo vypracování návrhu „Rozhledny Kelčský Javorník“, jejímž následným vybudováním se zvýší celoroční turistická atraktivita dotčeného území.


Vyhlašovatel

Podhostýnský mikroregion

Řádní členové poroty - závislí

Antonín Stodůlka
Dana Walterová

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Milan Nytra
Antonín Uhřík
Antonín Pařízek
1


Neudělena.

2

Částka 30 000,-
Ing. Ondřej Balážik, spolupráce: Ing. arch. Marta Balážiková, Pavel Petrů

[Hodnocení poroty]

2

Částka 30 000,-
MIMOSA architekti, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
Ing. arch. Jan Březina, Ing. arch. Ondřej Kafka

[Hodnocení poroty]