Zařazeno do projektu Cena Petra Parléře 2014

 

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu revitalizace větrné elektrárny na vrchu Šibeníku a její transformace na rozhlednu.


Vyhlašovatel

Společnost Petra Parléře, o. p. s.

Spoluvyhlašovatel: Městys Nový Hrádek

Sekretář soutěže

PhDr. Marta El Bournová

Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 380 411, M: 724 085 334
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Radek Jiránek
Bc. Zdeněk Drašnar, starosta městyse Nový Hrádek

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Vladimír Říha, místostarosta městyse Nový Hrádek

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 60 000,-
Autor: Ing. arch. Pavel Suchý / spolupracující osoba: Ing. arch. Petr Bouřil

[Hodnocení poroty]

2

Částka 40 000,-
Autor: H3T architekti / spolupracující osoby: Ing. arch Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Veronika Veselá, Bc. Eliška Marčíková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Autor: Ing. arch. Jakub Kopec, Ing. arch. Jaroslav Sedlák, BcA. Jakub Roček, Mgr. Šárka Svobodová

[Hodnocení poroty]