Předmětem soutěže bylo zhotovení projektového architektonicko - urbanistického návrhu rozšíření starého hřbitova v Hostivaři, včetně získání představy o potenciálu využití sousedících pozemků v majetku Prahy 15 (s případnou možností dalšího rozšíření hřbitova, resp. provázání s veřejným prostorem). Cílem záměru bylo rozšíření nabídky progresivních způsobů pohřbívání v dynamicky se rozvíjející čtvrti hlavního města Prahy, spolu s názorem na celkové řešení lokality (budoucí potenciál). Se záměrem úzce souvisí i doporučené možnosti revitalizace stávajícího hřbitova a způsob jeho napojení na novou část.

Veřejná jednokolová projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Správa pražských hřbitovů, p.o

P.O. BOX 128, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 272 011 111
E-mail: [email protected]
IČ: 452 458 01

Sekretář soutěže

Ing. Markéta Kohoutová

K vinicím 50, 164 00 Praha 6 - Nebušice
Tel./fax: / +420 773 222 338 / +420 603 541 033
E-mail: [email protected], [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Martin Červený, ředitel SPH
Ing. arch. Vladimír Lavrík, hlavní architekt MČ Praha 15
Ing. arch. Filip Ditrich, IPR Praha

Řádní členové poroty - nezávislí

M.A. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. arch. Jan Kovář
PhDr. Richard Biegel, Ph.D, ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze

Náhradníci poroty - závislí

Julius Mlčoch, ředitel Pohřebního ústavu Hl. m. Prahy

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Jaroslav Svoboda, Gostiwar, z.s. – místní občanské sdružení
1

Částka 55 000,-
Výherce: Ing. arch. Stanislav Krčmárik
Autoři: Ing. Ľubica Lašáková, Ing. arch. Lukáš Radošovský, Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Matúš Grega-Jakub, Ing. arch. Peter Janeček, Ing. Ivan Boroš, Ing. arch. Stanislav Krčmárik

[Hodnocení poroty]

2

Částka 40 000,-
Výherce: Ing. arch. Alexandr Kotačka
Ing. arch. Alexandr Kotačka
Autoři: Ing. arch. Eva Pyková, Vít Beran DiS., Bc. Martin Král

[Hodnocení poroty]

2

Částka 40 000,-
Autoři: Ing. arch. Martin Kvitkovský, Mgr. art. Martin Varga, MArch Daniela Majzlanová, Ing. arch. Pavol Husár

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
Autoři: Ing. arch. Jan Foretník
Spolupracující osoby: Bc. Tereza Novotná

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 5 000,-
Ing. arch. Jiří Ksandr
Autoři: MgA. Vít Šimek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 5 000,-
Ing. Vladimír Sitta
Autor:
Spolupracující osoby: Vít Rýpar

[Hodnocení poroty]