Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení rekonstrukce a dostavby Seniorského centra Šatovka, Dejvice, Praha 6 (na adrese V Šáreckém údolí 81/74, Praha 6). Řešené území se nachází v přírodním parku Šárka – Lysolaje, na parc. č. 2234, 2235/2, 2236 v k. ú. Dejvice. V řešeném území se nachází usedlost Šatovka, která měla být ústředním motivem nově navrženého areálu.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čsl. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Sekretář soutěže

Ing. arch. Pavel Neuberg

Kancelář architekta MČ Praha 6
Adresa: Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Tel/fax: 220 189 862
E–mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Milena Hanušová, zástupce starosty MČ P6
Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ P6
Ing. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ P6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Jitka Köcherová, vedoucí OSZ MČ P6
Ing. arch. Eva Smutná, zástupce starosty MČ P6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí KA MČ P6

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

1

Částka 625 000,-
ASGK Design, s.r.o.
Mgr.arch. Gabriela Kaprálová
Spolupráce: , Ing. arch. Monika Čurdová, Ing. arch. Markéta Šornová, Ing. arch. Karolína Falladová, Ing. arch. Marek Trebuľa

[Hodnocení poroty]

2

Částka 325 000,-
SKUTEK ARCHITECTURE + RAUMLEIPZIG ARCHITEKTEN (DE)
Ing. arch. Ondřej Dvořák Ph.D., Ing. arch. Jiří Matys
Ing. arch. Šárka Voříšková
Spolupráce: Bc. Vanda Martínková, Bc. Matyáš Gál, Tomáš Strnad

[Hodnocení poroty]

3

Částka 300 000,-
IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o.
Ing. arch. Igor Šimon, Ing. arch. Jan Pačka
Spolupráce: Ing. arch. Radek Fila

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
Studio Perspektiv, s.r.o.
Ing. arch. Martin Čeněk
Ing. arch. Martin Stára
Spolupráce: Ing. arch. Ján Antal, Ing. arch. Vojtěch Hasalík, Ing. arch. Ed Mosieienkov, Ing. arch. Marta Kyiashko, Ing. arch. Yana Stepankova, Bc. Andrea Pernicová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
STOPRO, s.r.o.
Ing. arch. Nikolaj Stojanov
Spolupráce: Ing. arch. Lucie Kirovová, PhD., Ing. arch. Tereza Dufková, Ing. Jiří Beran, Ing. arch. Petr Stojanov, Ing. arch. Šárka Kubátová

[Hodnocení poroty]