Předmětem soutěže v 1. kole bylo zpracování rozvojové vize Špitálského vrchu v Chebu jako území, které se nachází v jedinečném urbánním a přírodním kontextu. Předmětem soutěže ve 2. kole byl architektonicko-urbanistický návrh území kasárna Zlatý vrch na podkladě koncepce definované v 1. kole soutěže.

 

V 1. kole byla udělena 3x Odměna:


Odměna (50tis. Kč): DOMYJINAK s.r.o., autoři: Ing. arch. Jan Černoch, Ing. arch. Petr Šikola, Ing. Jan Pustějovský, Ing. arch. Tereza Lemperová, Ing. arch. Iveta Mandíková, Bc. Štěpán Lajda, spolupracující: Jakub Kopecký, Jan Gašpárek, Petr Vacek, Michael Šilár

 

Odměna (40tis. Kč): AVE architekt a.s., autoři: Ing. arch. Václav Ulč, Ing. arch. Petr Vácal, Ing. arch. Šárka Lorencová

 

Odměna (30tis. Kč): AHK Architekti s.r.o., autoři: Ing. arch. Zdeněk Hölzel, Ing. arch. Jan Křivský, spolupracující: Ing. arch. Petr Fogl, Ing. arch. Šárka Vomelová, Ing. Vilém Hrubý, Ing. Vojtěch Brož, Ing. arch. Tomáš Richtr

 

2. kolo:


Vyhlašovatel

Město Cheb

Sekretář soutěže

Bc. Jan Irber

Město Cheb - Odbor investiční, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, tel/fax: 354 440 529, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. MgA. Michal Fišer

Řádní členové poroty - závislí

RNDr. Pavel Vanoušek
Bc. Tomáš Linda

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

1


Neudělena

2

Částka 300 000,-
A69 Architekti - s.r.o., autoři: Ing. arch Boris Redčenkov, Ing. arch Prokop Tomášek, Ing. arch Jaroslav Wertig, Ing. arch Erik Hocke, Ing. Jitka Macáková, spoluautor: Ing. Václav Malina

[Hodnocení poroty]

3

Částka 200 000,-
Ing. arch Jan Trávníček, Ing. arch. Josef Kubát, Bc. Romana Bedrunková, Bc. Matúš Kaboš

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. arch. Jan Červený, Ing. arch. Václav Kruliš, Ing. arch. Jaroslav Aust

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o., autoři: Ing. arch. Jiří Buček, Ing. arch. Pavel Šťastný, Ing. arch. Helena Hlávková, spolupracující: Bc. Radka Ježková, Pavla Švecová, Ing. arch. Jiří Plašil, Ing. Jiří Souček

[Hodnocení poroty]