Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického návrhu parkových a odpočinkových ploch a rehabilitace zástavby v lokalitě stávajícího parku Stromovka v Humpolci pro smíšenou obytnou funkci. Podrobnější požadavky byly stanoveny v zadávacích podmínkách.


Vyhlašovatel

Město Humpolec

Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Jiří Kučera, starosta města
Tel: 565 518 111
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Iveta Nesrovnalová

Adresa: Okrouhlická 657, 39111 Planá nad Lužnicí / Tel: 723 921 119 / E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jiří Kučera, starosta města
Ing. Květoslav Namyslo, místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. František Kocman, vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče

Náhradníci poroty - nezávislí

Mgr. Dan Merta
2

Částka 50 000,-
účastník: Ing. Pavel Popela / autoři: Ing. arch. Alena Hrabětová, Ing. arch. Jakub Popela, Ing. Pavel Popela

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
účastník, autor: Ing. Luděk Rýzner – OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o. / spolupracující osoby: Ing. arch. František Čekal, Ing. arch. Helena Pasáčková, Bc. Barbora Stejskalová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 25 000,-
účastník: Ing. Eduard Žaluda / autoři: Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michaela Dejdarová, M.arch. Valéria Gašparová, Ing. arch. Luboš Křižan

[Hodnocení poroty]