Předmětem soutěže bylo zpracování studie nové tělocvičny v prostoru u ZŠ Václava Hejny (resp. mezi školami).  Prvořadým cílem soutěže bylo nalezení odpovídající architektonické formy veřejné budovy tělocvičny a návrh studie této novostavby.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Město Červený Kostelec

Náměstí T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

Sekretář soutěže

Michal Kudrnáč

Vila Čerych, Křenkova 477, 551 03 Česká Skalice
Tel., Mobil : 491 451 136, 774 578 102
Mail : [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Rostislav Petrák, - starosta města Červený Kostelec
Ing. arch. Lukáš Ehl – architekt města Červený Kostelec

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jiří Regner – místostarosta
Ing. Pavel Matyska - vedoucí odboru rozvoje města

Náhradníci poroty - nezávislí

Odborní znalci poroty:
rozpočtář města;
zástupce sportovní komise města.

1

Částka 150 000,-
MgA. Ondřej Císler, Ing. arch. Josef Choc
Ing. arch. Filip Rašek , Ing. arch. Barbora Lopraisová ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
Ing. arch. Petr Malý
Ing. arch. Zdeněk Chmel , MgA. Miroslav Chmel ,
Ing. arch. Daniel Struhařík
Spolupráce: Ing. arch. Miroslav Malý, Bc. Natálie Ivkovičová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
Sporadical
Ing. arch. Aleš Kubalík, Ing. arch. Jakub Našinec, Ing. arch. Veronika Sávová
Ing. arch. Josef Kocián, Vltavská 207/20, 150 00 Praha – Smíchov , ,

[Hodnocení poroty]

-

4. místo


Ing. arch. MgA. Jan Žalský
MgA. Tomáš Nováček , MgA. Vojtěch Tecl , Daniel Tomas Rodriguez Pino , Ing. arch. Aneta Voženílková , Max Lipovský ,

[Hodnocení poroty]

-

5. místo


A.D.N.S. Production s.r.o.

[Hodnocení poroty]