Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu základní strategie a koncepce rozvoje města, včetně koncepce uspořádání krajiny, základní koncepce veřejné infrastruktury a řešení širších vazeb.

 Jednokolová veřejná ideová urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Mariánské Lázně

Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
Zastupuje: Ing. Petr Třešňák, starosta města
Tel/fax: 354 922 111/ 354 623 186
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Milada Streicherová

Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně,
tel.: 354 922 129, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Třešňák, starosta města
Ing. arch. Vojtěch Franta, místostarosta města a určený zastupitel
Ing. Tomáš Prinz, DiS., předseda Komise urbanistiky a dopravy

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Zora Rákosová, referentka veřejné zeleně Odboru životního prostředí MěÚ

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 200 000,-
Ing. arch. Marek Blank
Ing. arch. Marek Blank
Ing. arch. Eva Fojtů , Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača , Ing. arch. Michal Zaremba

[Hodnocení poroty]

3

Částka 90 000,-
Ing. arch. Mgr. Monika Boháčová, RNDr. Milan Svoboda
Ing. Václav Starý , Jakub Vik

[Hodnocení poroty]

3

Částka 90 000,-
Ing. Eduard Žaluda
Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michaela Dejdarová, Ing. arch. Karel Filsak

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní odměna (mimo soutěž)

Částka 80 000,-
Ing. arch. Pavel Grasse
Ing. arch. Michal Dvořák , Ing. arch. Ivan Gogolák , Ing. arch. Lukáš Grasse

[Hodnocení poroty]