Účel a poslání soutěže: získání urbanistického návrhu, který pomůže zadavateli definovat identitu městské části, podpoří spojitost urbanizovaného prostoru, vytvoří lokální centrum při respektování a zhodnocení osobité podmínky místa.


Vyhlašovatel

Městská část Praha 14

Sekretář soutěže

Kristína Ullmannová

Jiřinková 7, Praha 10, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Pavel Hnilička

Řádní členové poroty - závislí

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Náhradníci poroty - nezávislí

1


Neudělena.

2

Částka 90 000,-
Atelier Headhand, s.r.o., Petr Hlaváček, Miroslav Šajtar, Zdeňka Zymáková, Eliška Kochová, Jiří Kárník, Filip Zelenka, Lukáš Ilko

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
Michal Fišer, Ondřej Vojtíšek, Eva Hrubanová, Eliška Kosová

[Hodnocení poroty]

-

3. cena snížená

Částka 30 000,-
atelier Šafer Hájek Architekti, s.r.o., Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, Jakub Koníř, Pavel Lesenský

[Hodnocení poroty]