Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby "Úprava parteru náměstí a autobusového nádraží ve Velešíně"


Vyhlašovatel

Město Velešín

Nám.J.V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín; zastoupené: Mgr. Josefem Klímou, Tel: +420 380331541, Fax: +420 380331541, www.velesin.cz

Porota

Řádní členové nezávislí:
- Ing.arch. Jaromír Kročák
- Ing.arch. Petr Vološčuk
- Ing. Karolína Škrlantová

Řádní členové poroty závislí:
- Mgr.Josef Klíma
- Mgr. Rudolf Ondřich

Náhradníci poroty závislí
- Ing. Petr Skutil

Náhradníci poroty nezávislí
- František Ondrášek

1


Neudělena.

2


ARD ARCHITEKCT, s.r.o. - Ing. Radek David

[Hodnocení poroty]

2


Interproject, s.r.o. - Bc. Lucie Zemenová

[Hodnocení poroty]

3


Ing. arch. Milan Markovič

[Hodnocení poroty]