Předmětem soutěže bylo ideové architektonické řešení městského kulturního domu ve Vodňanech.


Vyhlašovatel

Město Vodňany

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Viktor Blaščák
Karel Burda

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Pavel Janšta
1

Částka 120 000,-
Ing. Jan Lesenský, Ing. arch. Pavel Lesenský, Ing. arch. Petr Fogl

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
Ing. arch. David Průša, Ing. arch. Alena Mazalová, spolupráce: Ing. arch. Jan Zeman

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Ing. arch. Jan Kadlas, Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Jiří Žid

[Hodnocení poroty]