Předmětem soutěže bylo řešení návrhu vodního prvku na Horním náměstí ve Znojmě.

Jednofázová otevřená architektonicko-výtvarná soutěž.


Vyhlašovatel

Město Znojmo

Obroková 1/12
669 22 Znojmo

Sekretář soutěže

Ing. arch. Iveta Ludvíková

městský architekt
Adresa: Obroková 1/12, Znojmo
Tel.:515 216 202, 739 389 044
E-mail: iveta.ludvikova@muznojmo.cz

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jan Blaha - místostarosta města
Ing. Jakub Malačka, MBA - místostarosta města
Mgr. Karel Podzimek - místostarosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Václav Babka
Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Jaroslav Hulín
Ing. arch. Jan Hora - architekt – ateliér O-R-A, asistent ústavu experimentální tvorby FA VUT Brno

Náhradníci poroty - závislí

Jan Grois, MBA - starosta města
Ing. arch. Radomír Kaman - člen rady města

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci poroty:
Ing. arch. Pavel Wewiora, památkář, NPÚ územní odborné pracoviště v Brně
Milan Malý, technický ředitel KTS-AME, s.r.o. Hradec Králové – vodní technologie

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 130 000,-
Ing. arch. Štěpán Matějka

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
Ing. arch. Lukáš Fišer
Ing. arch. Kristýna Shromáždilová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
Bc. Klára Bužková, Bc. Marie Čáslavská

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
SOCHAŘI, v.o.s.
Mgr. A. Jiří Finger

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Adam Hudec

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Vojtěch Beran, Bc. Tereza Dvořáková

[Hodnocení poroty]