Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu urbanistického, architektonického, provozního, dispozičního, konstrukčního a technického řešení stavby Vzdělávacího a návštěvnického centra Podhůra, jako tzv. vstupní brány do Železných hor, parkoviště a vymezení plochy pro venkovní expozici, včetně částí pevně spojených se stavbou a orientačního rozmístění interiérového vybavení.


Vyhlašovatel

Město Chrudim a Městské lesy Chrudim spol. s r. o.

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Marek Janatka
Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Zdeněk Odvárka, ředitel Městských lesů Chrudim
RNDr. Daniel Smutek
Mgr. Vlastimil Peřina
1

Částka 100 000,-
Lukáš Pavlík, Tomáš Med

[Hodnocení poroty]

2


Neudělena.

3

Částka 25 000,-
Eugen Řehoř

[Hodnocení poroty]

3

Částka 25 000,-
Petr Macek, Jakub Sedmík

[Hodnocení poroty]