Předmětem soutěže byl návrh architektonického a konstrukčního řešení 18- třídní základní školy v Říčanech. Základní škola s 18 kmenovými třídami pro 1. i 2.stupeň bude mimo jiné obsahovat specializované učebny, jídelnu, tělocvičnu a venkovní sportoviště, zpevněné plochy (chodníky, parkoviště, komunikace), sadové úpravy pozemku. Základní škola bude umístěna na Komenského náměstí v Říčanech na nezastavěném pozemku, který byl využíván jako louka.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
ID datové schránky: skjbfwd
Zplnomocněný zástupce zadavatele: starosta Mgr. Vladimír Kořen
Tel/fax: 323618108
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Mgr. Jana Vavřinová

Město Říčany
Adresa: Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany
Tel: 323 618 117
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: skjbfwd

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Alice Štěpánková
Mgr. Vladimír Kořen - starosta města Říčany

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, PhD. - místostarosta města Říčany

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Lenka Dvořáková
doc. Ing. arch. David Tichý, PhD.

Přizvaní odborníci:

Ing. Tomáš Suchomel - odborník na investiční náklady, rozpočty

Mgr. Pavel Bednář – ředitel 1. ZŠ v Říčanech

Ing. Michal Čejka - posouzení energetické koncepce

Mgr. Filip Hošpes – posouzení návrhů z hlediska požárně-bezpečnostního hlediska

1

Částka 745 000,-
Rusina Frei, s.r.o.
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei
Ing. arch. Markéta Poláčková , Ing. arch. Johana Šohájková ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 413 000,-
Anta spol. s r.o.
Ing. arch. Karel Scheib
Ing. arch. Barbora Kopřivová , Dipl. Ing. Bořek Němec , Ing. arch. Richard Zacpal ,

[Hodnocení poroty]

3

Částka 247 000,-
MgA. Ondřej Císler
Ing. arch. Vojtěch Ružbatský , Ing. arch. Filip Rašek , Ing. arch. Josef Choc ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 82 500,-
Ing. Jaroslav Havelka , Ing. arch. Tomáš Havelka

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 82 500,-
SOA architekti, s.r.o.
Ing. arch. Ondřej Píhrt
Ing. Štefan Šulek ,

[Hodnocení poroty]