Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu řešení nové budovy Západočeské galerie v prostoru „U Zvonu“ navazujícím na historické jádro města Plzně.  


Vyhlašovatel

Plzeňský kraj

Porota

Řádní členové poroty

Václav Koubík
Milan Chovanec
Mgr. Roman Musil
Ing. arch. Miloslav Michalec
Doc. PhDr. Jiří Kotalík
Prof. Ing. arch. Martin Rajniš
Prof. Akad. soch. Stanislav Kolíbal
Doc. PhDr. Petr Kratochvíl
Ing. arch. Irena Fialová


Náhradníci poroty

Jiří Struček
Mgr. Václav Váchal
Ing. arch. Petr Domanický
Ing. arch. Ludvík Grym
PhDr. Ivan Neumann
Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.
JUDr. PhDr. Jiří Plos

1

Částka 1 000 000,-
Kuba & Pilař architekti s.r.o. – Akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. MA. Tomáš Pilař

[Hodnocení poroty]

2

Částka 600 000,-
Ing. arch. Lukrécia Lachmanová, Ing. arch. Marek Lachman

[Hodnocení poroty]

3

Částka 400 000,-
Jaroslav Zima, Milan Bulva, Sabina Mešťanová, Jan Přikryl, Linda Audyová, Lukáš Kutílek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 200 000,-
Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Mária Michalič Kusá, Ing. arch. Viera Kusá, Ing. arch. Jana Paňáková, Ing. arch. Martin Kusý ml., Mgr. arch. Peter Kuchta

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 200 000,-
Ing. arch. Martin Čeněk, Ing. arch. Petr Synovec, Ing. arch. Petra Hlaváčková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 150 000,-
Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Radovan Kupka, Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing. arch. Jaromír Kosnar

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 150 000,-
MOBA Studio s.r.o. – Igor Kovačevič, Yvette Vašourková, Katerina Šrámková, Barbora Šimonová, Martin Neruda, Holopírková Lucie, Tereza Dufková

[Hodnocení poroty]