Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu úprav náměstí Svobody ve Znojmě.


Vyhlašovatel

Město Znojmo

Porota

Řádní členové

Ing. Petr Nezveda
PhDr. Jiří Kacetl
Ing. arch. Iveta Ludvíková
Ing. arch. Tomáš Hradečný
Ing. arch. Milan Körner
Ing. arch. Jan Sedlák
Ing. arch. Eva Špačková


Náhradníci

Mgr. Zdeněk Čižmář
Ing. arch. Zbyněk Ryška

1

Částka 300 000,-
Ing. arch. Petr Hurník, spoluautoři: Jakub Kopec, Jiří Vítek, Jaroslav Sedlák, Ondřej Bartůšek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
Atelier ZSM, autoři: Ing. arch. Zdeněk Zavřel, Ing. arch. Hana Seho, Ing. arch. Josef Mádr, spolupráce: Ing. Petr Ulrich, Ing. Richard Železný, Martin Král

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Atelier M1 architekti s.r.o., autoři: Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. Akad. arch. Pavel Joba, spolupráce: Ing. arch. Norbert Walter, Ing. Pavel Brázda, Ing. arch. Helena Kalinová

[Hodnocení poroty]