FÓRUM KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY 2017

Územní studie veřejných prostranství

Jaké výstupy zadavatelé očekávají od vypracovaných studií?

Máme úplně jasno jako architekti jaký obsah studie je dostatečný a co má být výsledkem naší práce?

Potkávají se tyto naše úhly pohledu ve vzájemném respektu?

 

8. prosince 2017 (pátek), od 9:00

 

přednášková místnost VELUX, s.r.o., Sokolova 654/1d, 619 00 Brno, Horní Heršpice

 

Na začátek adventu Vás čeká přednáškový den na téma územní studie veřejných prostranství. Jedná se o navázání na úspěšné fórum, které se konalo 12. května 2017 na půdě ČKA a kde jsme pro velký zájem slíbili, že v tomto roce uspořádáme na stejné téma opakování. Slib naplňujeme a zveme Vás tentokrát do Brna. Díky jarní zkušenosti jsme si dovolili zaměřit se na ÚSVP a příští rok budeme pokračovat tématem územní studie krajiny. Dotační výzvy IROP na zpracování ÚSVP jsou v současnosti v plném běhu a my můžeme aktuálně diskutovat nad dosavadním průběhem i nad některými výsledky, které mohou být velkým přínosem pro koncepční práci s konkrétními veřejnými prostranstvími (místy) našich měst a obcí.

Zveme zejména zpracovatele těchto studií z řad architektů, ale také zástupce měst a obcí na prezentace i diskusi nejen se zástupci MMR a CRR. Chceme ukázat možnosti a cíle studií, představit širokou škálu využití tohoto nástroje pro koncepci konkrétních míst a společně s Vámi diskutovat o zkušenostech s touto výjimečnou příležitosti pro naši kulturní krajinu městskou i volnou.

Cílovou skupinou pravidelných odborných setkání je nejen odborná veřejnost z členské základny ČKA, ale také státní správa – úředníci z oboru investic a životního prostředí.

Program přednáškového dne:

9:00 – 9:30

registrace

9:30 – 9:45

úvodní slovo, přivítání  zástupci

CRR- Ing. Pavla Bártíková

MMR – Ing. arch. Karel Wirth

9:45 –   10:15

 Ing. arch. Karel Wirth (MMR) Prezentace ÚSVP současný stav

10:15 – 10:45

10:45 – 11:45

 Ing. Pavla Bártíková (CRR)  – Výzvy IROP pro projekty na tvorbu dokumentů územního rozvoje

diskuse „kulatý stůl“

11:45 – 12:15

přestávka s občerstvením

12:45 – 13:15

Ing. Petr Velička (PSKA) – průběh zpracování ÚSVP

13:15 – 13:45

Ing. arch. Eva Eichlerová (EA- Architekti)  – výsledek ÚSVP Hodonín

13:45 – 14:15

přestávka na kávu

14:15 – 15:00

diskuse „kulatý stůl“

15:15

závěrečné slovo a rozloučení

 

 

Cena:                                   

člen ČKA                                                      500,- Kč

zaměstnanci státní správy                            700,- Kč

studenti                                                        100,- Kč

ostatní                                                        1000,- Kč

Platba za seminář se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300, variabilní symbol: 171208 do poznámky, prosím, uveďte jméno účastníka semináře.

Cena obsahuje zápisné semináře, lektorné a občerstvení.

Vzdělávací fórum je realizováno v rámci Celoživotního profesního vzdělávání ČKA.

Přihlásit se na fórum je možné na adrese [email protected] ,   telefon +420777634101 nejlépe do 5. 12. 2017.


Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
14. 09. 2022 11:30 Konference