Architekt Prof. Akad. Arch. Adolf Benš se dočkal monografie – konečně. O její vydání se zasloužili frekventanti jeho ateliéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde působil od roku 1945 v rámci zásadního osvěžení pedagogického sboru ústavu. Textu se ujal přední znalec dějin československé architektury 20. století Vladimír Šlapeta. Podařilo se mu zařadit Benšovo dílo do souvislostí období, v němž zaujala naše architektura čelné postavení ve světě rozvíjením a domýšlením koncepce funkcionalismu. Autor účinně oživil text tím, že do něj zařadil architektova zdůvodnění jednotlivých záměrů a charakterizací povahy staveb, které projektoval. Vedle toho jsou součástí publikace jednotlivé Benšovy stati, jimiž zdůvodnil pojetí svých projektů, doplněné půvabnými kresbami a dobovými fotografiemi.

Grafické úpravy se ujal Zdenek Ziegler a překladu do angličtiny Marek Eisler.
Předmluvu napsal významný britský teoretik Kenneth Frampton.
Cena monografie: 1.600,- Kč

Monografie profesora Adolfa Benše vyšla přičiněním jeho bývalých studentů a jeho potomků, kteří se na části nákladů podíleli svými finančními dary.

Kniha byla vydána pod patronací Nadace Charty 77 a za přispění UMPRUM, kde profesor Adolf Benš od roku 1945 do roku 1966 působil.

Adolf Benš (1894-1982) architektonické dílo

Další akce

27. 01. 2022 08:30 Webinář
27. 01. 2022 08:30 Konference
01. 02. 2022 08:30 Webinář
01. 02. 2022 08:30 Konference
01. 02. 2022 09:00 Seminář