Témata semináře

Programy MK ČR pro nemovité památky / Dotační fond Libereckého kraje pro oblast péče o kulturní dědictví / IROP – aktuální stav projednávání / Podoba OP přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014+ / Obecné souvislosti programu UNESCO /  Státní dotace / Nadace / ad.

Seminář je připraven pod záštitou Českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel - International Council onMonuments and Sites) a ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR.

Informace k semináři
Ing. Jakub Děd, tel. 739 385 928, e-mail: [email protected]

Registrace na seminář
[email protected]

Pozvánka s programem semináře přiložena.
Vstup volný.
V rámci semináře je možné prezentovat i Vaše propagační materiály o Vašich aktivitách.

Seminář se koná pod záštitou PhDr. Hany Maierové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro oblast památkové péče, kultury a cest. ruchu.

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference