Multimediální architektonické prezentace ateliéru studentů Fakulty architektury VUT v Brně pod názvem ARCHITEKTURA NEDOSTATKU, který byl oceněn Zvláštní cenou poroty III. Ceny Bohuslava Fuchse za
nejlepší ateliérový projekt na Fakultě architektury VUT v roce 2015.

Výstava Architektura nedostatku zkoumá roli architekta a jeho činnosti v období krize. Ta může být způsobena válečným konfliktem, přírodní katastrofou nebo technologickým úpadkem. Současné město je natolik
komplikovaným systémem, že v případě kolize se hroutí jako první. Nezbývá tak nic jiného než se znova uchýlit do přírody a k jejím zákonům. Výsledkem je decentralizovaná celorepubliková síť sídel, která jsou schopna zabezpečit sebe sama i skupiny postižených, s následným předpokladem flexibility a vývoje.

Výstava bude zahájena v úterý 30. června 2015 v 18.00 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno a bude otevřena denně od 10. do 18. hodin do 17. července 2015.

final poster nedostatek 02

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference