Diskusní workshop s experty, který je zaměřený na veřejné zadavatele a jejich spolupráci s architekty a dalšími odborníky.

Cíl workshopu: doporučit vhodné schéma pro veřejného investora. Navržená schémata budou sloužit jako doporučení dalšího rozvoje nástroje pro veřejné zadavatele.
Expertní skupina projektu s pozvanými hosty bude sdílet svá doporučení z praxe, jak nejlépe zapracovat kritéria udržitelnosti do architektonických soutěží na návrh/výstavbu/renovaci budov/čtvrtí s optimálními náklady:

  • Jak inovovat arch. zadání a soutěže s ohledem na TAXONOMII, ESG?
  • Jak specifikovat/inovovat zadávání rozdílné výše investic a v jaké fázi procesu přizvat specialisty z oboru?
  • Jak a kdy se vyplatí využít existující dotační tituly (zvýšení motivace a informovanosti architektů a obcí)?

Termín: 25. 2. 2022, 10 – 12h.
Místo konání: Online workshop ve Virtuálním Centru

Více informací

Další akce

24. 05. 2022 09:00 Seminář
24. 05. 2022 10:00
28. 05. 2022 15:00
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference