cgbc logo

Rada pro šetrné budovy si Vás dovoluje pozvat na nadcházející tři akce:

21/1 GREEN CONNECTION - Sustainability in practice

As Saint-Exupéry once said: „We do not inherit the earth from our parents, we borrow it from our children.“ Sustainability is recently becoming the buzzword in all aspects of our lives. It is also an element common to members of Nordic Chamber of Commerce and the Czech Green Building Council. Come and join us for the New Year´s drinks and discuss how the two organisations could work together on widely promoting the sustainability issues. Radek Socha, CEO of SKF Ložiska, will kick off the debate and present the company’s approach to sustainability and introduce their latest production plant certified in LEED Platinum.


29/1 SEMINÁŘ - Zdraví, pohoda & produktivita v kancelářích

Na základě výzkumu a studií Světové rady pro šetrné budovy (World GBC) vám seminář představí nové možnosti a směry, kterými se budou ubírat návrhy a správa budov vzhledem k vnitřnímu prostředí a jeho vlivu na uživatele/ky kanceláří, jejich zdraví, pohodu a také produktivitu


2 - 4/2 AKADEMIE MORAVA 2015 - unikátní vzdělávací program

Program je určen všem zájemcům o šetrné budovy a udržitelné stavebnictví z řad odborné i širší veřejnosti. Své si v něm najdou architekti, projektanti, stavební inženýři, investoři, zaměstnanci developerských a stavebních společností, konzultanti, projektanti a prodejci v oblasti TZB, facility manažeři, manažeři obchodních, servisních a dodavatelských firem, energetické podniky, výzkumné a poradenské společnosti, zaměstnanci státní správy nebo pedagogové.

Další akce

22. 09. 2021 16:00
22. 09. 2021 16:00 Webinář
24. 09. 2021 09:00 Workshop
29. 09. 2021 17:00
30. 09. 2021 09:00 Festival