Česko-německá obchodní a průmyslová komora pořádá v termínu od 2. do 5. března 2015 za podpory Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky odbornou exkurzi pro české odborníky do Německa na téma  „Energetická efektivita budov“.

Cesta je zaměřena na spolkovou zemi Bavorsko, kde navštívíme firmy a instituce specializující se na inovativní řešení a technologie pro snížení energetické náročnosti budov. Odborný výklad bude zajistí zástupci navštívených firem a institucí.

Nedílnou součástí cesty je odborný seminář „Energetická efektivita budov“. Rámcový program informační cesty naleznete v příloze a také na našich internetových stránkách www.dtihk.cz (česká verze) v odkazu Termíny.

Věříme, že účast na odborné exkurzi pro Vás bude přínosem jak v získání aktuálních informací z oboru, tak v navázání nových obchodních kontaktů v mezinárodním měřítku, a to za plné organizační podpory ze strany ČNOPK. 

Kompletně vyplněnou přihlášku prosím zašlete na uvedenou emailovou adresu či faxem na +420 224 222 200.

Počet účastníků je omezen, v případě zájmu doporučujeme proto závaznou  přihlášku zaslat obratem.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 2. února 2015.

Mgr. Renáta Knollová
Competence Center energetika & životní prostředí
E-Mail:  [email protected]http://tschechien.ahk.de

Závazná přihláška

AHK_CZ_DE_komora_logo


Další akce

26. 10. 2021 08:30 Webinář
26. 10. 2021 09:30 Konference
26. 10. 2021 15:00 Přednáška
28. 10. 2021 09:00 Konference
29. 10. 2021 10:00 Webinář