habitat plakat


Regionální konference OSN "Evropský Habitat", kterou organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve dnech 16. - 18. března 2016 v Praze, bude mezinárodní regionální konferencí OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), která je jednou z 5 regionálních komisí OSN a sdružuje celkem 56 členských států Evropy, Balkánu, severní Ameriky a části Asie.

Jde o oficiální součást přípravného procesu Třetí celosvětové konference OSN o bydlení a rozvoji měst „Habitat III“, která se bude konat, na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN z prosince 2014, v Ekvádoru v říjnu 2016 a jejíž přípravu v rámci struktur OSN řídí Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat). Regionální konference OSN jsou založeny na formátu jednotlivých regionálních hospodářských komisí OSN – pro výše uvedených 56 členských států je to právě EHK OSN.

Tématem konference „Evropský Habitat“ bude „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech), které OSN schválila a velmi je vítá; považuje je za dobře zvolené zaměření a očekává velký zájem o účast z celého světa.

Oficiálním výstupem konference „Evropský Habitat“ bude dokument „Prague Declaration“ (Pražská deklarace), jehož konečný návrh bude přijat v prosinci 2015 plénem Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN, který je výkonným orgánem EHK OSN pro otázky bydlení a rozvoje měst. Výbor pro bydlení a management pozemků projednal a schválil v říjnu 2014 „Ženevskou Chartu OSN o udržitelném bydlení“, kterou přijalo plénum EHK OSN v dubnu 2015 jako oficiální příspěvek daného regionu ke konferenci „Habitat III“. „Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení“ je základní strategický dokument, na nějž bude „Prague Declaration“ navazovat. „Evropský Habitat“ bude jednou z prvních implementačních konferencí OSN reflektující Cíle udržitelného rozvoje agendy OSN „Post-2015“.

Paralelní akce:
Veřejná prostranství, tvorba a správa, pátek 18. března 9.00-12.00 >>
Udržitelné bydlení Smíchov, výstava studentských projektů Fa ČVUT v Praze, čtvrtek 17. března 17:30 >>
V4 fórum na téma budoucnosti sídlišť, středa 16. března 14:00 >>

Další informace o této významné akci jsou k dispozici na webu konference - http://www.europeanhabitat.com 

Účast je otevřená a bezplatná (tlumočení zajištěno); podmínkou je registrace na adrese https://www.habitat3.org/prague.

Na stejné webové adrese je také možno podat žádost (vyplněním formuláře) o uspořádání tzv. „side event“ – tj. doprovodné akce typu workshopu, kulatého stolu apod. během tří dnů konání konference v pražském Kongresovém centru.

Uzávěrka přihlášek a všech žádostí je 15. února 2016.

Informační leták ke stažení zde

Kontakty: [email protected]
Organizace: Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA, [email protected]
Program: Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.,[email protected]
Mgr. Magdaléna Žárská, [email protected]


 

 

 

 

 

Další akce

17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference
09. 11. 2022 09:00