Současná krajinářská architektura

-

 plánovací procesy, projektová příprava, památková péče

 

Během prvního setkání v září se budeme věnovat tématu rozsahu a obsahu svébytného oboru současné krajinářské architektury. Probereme základní terminologii a postupy v plánovacích procesech, v projektové přípravě i v památkové péči, se kterými se setkáváme v rámci územního plánování, v krajinářských stavbách i v objektech památek zahradního umění. K zamyšlení bude stanovení rozsahu našich pravomocí, a hlavně odpovědnost v návrzích plánů a staveb krajinářské architektury.

Cílovou skupinou pravidelných odborných setkání je nejen odborná veřejnost z členské základny ČKA, ale také studenti a státní správa – z oboru územního plánování a investic.

Program přednáškového dne:

9:00 – 9:30                           registrace

9:30 – 9:45                           úvodní slovo, přivítání

                                              ČKA – Ing. arch. Marie Špačková

                                              PSKA – Ing. Lenka Vyhnálková

9:45 – 11:15                          Projektová příprava v krajinářské architektuře

                                              Ing. Jakub Chvojka

                                              Ing. Petr Velička

                                              Ing. Eva Jeníková (Ing. Martina Sarvašová)

11:15 – 12:00                        panelová diskuse za účasti přednášejících

12:00 – 12:30                       přestávka s občerstvením

12:30 – 14:00                       Plánovací procesy v krajinářské architektuře

                                              Ing. Klára Salzmann Ph.D.

                                              doc. Dr. Ing. Alena Salašová

                                              Ing. Eliška Zimová

14:00 – 14:15                       přestávka na kávu

14:15 – 14:45                       Památková péče v krajinářské architektuře

                                              Ing. Roman Zámečník

14:45 – 15:30                       panelová diskuse za účasti přednášejících

15:30                                    shrnutí, závěrečné slovo, rozloučení


Cena:                                   

člen ČKA                                                             500,- Kč

zaměstnanci státní správy                                    700,- Kč

studenti                                                                100,- Kč

ostatní                                                                 1000,- Kč

 

Platba na účet:  279316984/0300

variabilní symbol 4180914

do poznámky prosím uveďte jméno účastníka semináře. 

 

Přihlásit se na seminář je možné na adrese: [email protected]  telefon 273 167 480

 

Cena obsahuje poplatky zápisu, honoráře pro lektory a občerstvení.

Vzdělávací fórum je realizováno v rámci Celoživotního profesního vzdělávání ČKA. 

Další akce

24. 05. 2022 09:00 Seminář
24. 05. 2022 10:00
28. 05. 2022 15:00
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference