Česká komora architektů OPĚT v ZÁŘÍ zahájí sérii vzdělávacích přednášek a diskuzí  zaměřených na témata v krajinářské architektuŘe

 

Vzdělávací program Fórum krajinářské architektury České komory architektů (ČKA), vznikl v minulém roce na základě rostoucí poptávky o přednášky a diskuse v rámci mezioborové vzájemnosti a sounáležitosti. V rámci druhého ročníku Fóra bychom rádi představili podzimní cyklus témat.

 

Co měsíc, to jiné téma

První, setkání v září se bude věnovat tématu rozsahu a obsahu svébytného oboru současné krajinářské architektury. Probereme základní terminologii a postupy v plánovacích procesech, v projektové přípravě i v památkové péči, které jsou v rámci územního plánování, v krajinářských stavbách i v objektech památek zahradního umění. K zamyšlení bude, co jsou naše pravomoci a hlavně odpovědnost v návrzích plánů a staveb krajinářské architektury.

Druhý přednáškový den se ponese v tématu autorského díla a autorské spolupráce vůbec. Téma autorských práv je stále aktuálním a zdá se být nevyčerpatelným tématem.

Listopadové Fórum potom nabídne pokračování diskuse v tématu z minulého roku, kdy byla představena územní studie krajiny jako možný nástroj při plánování krajiny byly představeny.

 

Ačkoliv je struktura Fóra krajinářské architektury připravena v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných architektů ČKA, přednáškový cyklus mohou navštívit i ostatní zájemci, kterých se témata profesně dotýkají: zaměstnanci státní správy, projektanti či realizátoři krajinářských i pozemních staveb. Studentům je vstup v případě dostatečné kapacity umožněn.

Harmonogram Fóra krajinářské architektury 2018

14. 9.   2018   Současná krajinářská architektura

– plánovací procesy, projektová příprava, památková péče

19. 10. 2018   Autorské dílo a autorská spolupráce

09. 11. 2018   Územní studie krajiny – prezentace rozpracovaných výsledků

 

Další akce

27. 07. 2018 09:57 Konference
26. 07. 2018 12:28 Seminář
26. 07. 2018 12:26 Seminář
26. 07. 2018 12:22 Seminář
26. 07. 2018 12:21 Seminář