Projekt „Jiná optika“, cyklus 7 přednáškových a diskuzních večerů o současné architektuře, představuje ojedinělé a tvůrčí pohledy na architekturu výjimečných osobností, které se nebojí prosazovat jiný pohled a vhled na současnou architekturu, a to i tím, že jsou v opozici k současným trendům.

Cyklus představí 7 různých osobností s různými přístupy i různé podmínky vzniku jejich děl a pražské veřejnosti dovolí nahlédnout, jak tyto výrazné osobnosti přemýšlejí, a poskytne inspiraci pro vývoj současné architektury na území ČR. Každá z vybraných osobností představí svůj osobní přístup, který obohacuje světový kontext architektury, ať na poli praxe, nebo architektonické teorie.

Projekt „Jiná optika“, navazuje na cykly přednášek, které probíhají již od roku 2001. Především pak na významný projekt „Švýcarsko české inspirace“ z roku 2014-15, kdy se pražskému publiku představily výrazné osobnosti švýcarské, ale i anglické scény, kteří vyučují na prestižní škole architektury ETH v Curychu. Představili se mj. Christian Kerez, Günther Vogt, Adam Caruso či Tom Emerson. Tato škola si vybírá ty nejvýraznější osobnosti ze světové architektury. Navrhovaný cyklus přednáškových a diskuzních večerů na téma „Jiná optika“ by měl být živou konfrontací současné architektury naší a architektury zahraniční a měl by být obohacením naší scény o pohled významných představitelů evropské architektury. Projekt je určen široké veřejnosti, odborné i laické, bez omezení.
Cyklus „Jiná optika“ tvoří přednáškové večery s následnou diskuzí. Cílem je obohacení naší scény o pohled významných představitelek světové architektury jak v rovině teoretické, tak i praktické. Projekt je určen široké veřejnosti, odborné i laické.

2. března 2017 od 19:30 hodin
Jonathan Sergison (GB) / Úvahy o současném evropském městě / Reflections on the contemporary European city / Sergison Bates architects

Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1
V angličtině, bez tlumočení, vstupné 100,- / studenti a senioři 80,- Online rezervace zde

Britský architekt Jonathan Sergison přijede do Prahy, aby hovořil o nutnosti přizpůsobení architektury měnícím se potřebám bydlení. Ve městech tráví mnoho z nás většinu života. Bydlení představuje největší část (přibližně 70 %) z městské zástavby. Nutnost pokrýt měnící se nároky na bydlení a uspokojit rostoucí počty obyvatel je problém, který evropská města řeší různě. Jaké jsou možné strategie pro řešení současných a budoucích potřeb moderních evropských měst? To bude hlavní téma první přednášky roku 2017, která vychází z nejnovější práce studia Sergison Bates.  

Jonathan Sergison je spolu se Stephenem Batesem zakládajícím partnerem významné architektonické kanceláře Sergison Bates archtiects, která získala od svého založení 22 ocenění za realizace ve Švýcarsku, Velké Británii i Rakousku. Jejich projekty svým rozsahem obsáhnou všechny vrstvy v architektuře a urbanismu. Studio se věnuje především bytové výstavbě a klade důraz na jednoduchost, detail, kontext a funkčnost staveb, které vychází z potřeb jejich obyvatelů. Jonathan Sergison se věnuje i teoretické rovině v architektuře. Před založením vlastní architektonické praxe pracoval například u architekta Davida Chipperfielda. Vyučoval a přednášel na řadě univerzit, nyní je profesorem na Akademii architektury v Mendrisiu (CH).

Další akce

25. 01. 2022 09:30 Jiné
25. 01. 2022 18:00 Konference
26. 01. 2022 08:30 Konference
27. 01. 2022 08:30 Webinář
27. 01. 2022 08:30 Konference