krizovatky_arch

6. ročník celostátní odborné konference, která byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program je ohodnocen 5 kreditními body. Odborná konference se zaměří na společensky aktuální téma intervence nové architektury do historické zástavby. Program konference se zaměří na vztah památkář – architekt – obec – investor a udržitelnost památkových objektů. Představeny budou také příklady z řad samosprávy a velký prostor bude věnován i diskusi.

 

Křižovatky architektury

Další akce

27. 06. 2022 10:00 Výstava
28. 06. 2022 13:00 Konference
02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference