krizovatky_arch

6. ročník celostátní odborné konference, která byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program je ohodnocen 5 kreditními body. Odborná konference se zaměří na společensky aktuální téma intervence nové architektury do historické zástavby. Program konference se zaměří na vztah památkář – architekt – obec – investor a udržitelnost památkových objektů. Představeny budou také příklady z řad samosprávy a velký prostor bude věnován i diskusi.

 

Křižovatky architektury

Další akce

22. 09. 2020 17:00 Jiné
23. 09. 2020 09:00 Konference
23. 09. 2020 16:00 Webinář
23. 09. 2020 16:00 Debata
24. 09. 2020 09:00 Seminář