krizovatky_arch

6. ročník celostátní odborné konference, která byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program je ohodnocen 5 kreditními body. Odborná konference se zaměří na společensky aktuální téma intervence nové architektury do historické zástavby. Program konference se zaměří na vztah památkář – architekt – obec – investor a udržitelnost památkových objektů. Představeny budou také příklady z řad samosprávy a velký prostor bude věnován i diskusi.

 

Křižovatky architektury

Další akce

24. 11. 2020 15:00 Webinář
24. 11. 2020 21:12 Seminář
25. 11. 2020 16:00 Webinář
25. 11. 2020 16:00 Webinář
26. 11. 2020 09:00 Webinář