V sobotu 21. května ožije staroslavný Vyšehrad barvami dvanácti krajů naší země. V parku na Královské a knížecí akropoli, v tajuplném prostoru legend, bájí a ducha národního obrození, proběhne již po osmé velkolepé zahájení národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn. Návštěvníkům se poprvé představí 112 zvelebujících proměn dosud opomíjených míst ze všech koutů naší vlasti. Výstavou děkujeme všem, kdo zvelebují naši zem.

Před 11. hodinou tradičně uvítají návštěvníky vznešené tóny Smetanovy Vltavy z cyklu Má vlast. Slavnost zahájí prezident Asociace Entente Florale CZ Souznění Karel Drhovský s ředitelkou Drahomírou Kolmanovou, ředitel NKP Vyšehrad František Stádník, zástupce Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a představitelé dalších klíčových partnerů. Výjimečné místo zaujme představitel hlavního partnerského kraje, hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. Budou vyhodnoceny soutěže proměn ročníku 2015 a arch. Josef Pleskot udělí ceny odborné poroty. Vítězové soutěží Má vlast v srdci Evropy obdrží ocenění od zástupců Památkové komory. Tradičně za asistence osobnosti nejpovolanější, pana prof. Jana Pirka, proběhne slavnostní předání Srdce vlasti a kontrola stavu srdcí krajů. Zástupce Ústeckého kraje, pan náměstek hejtmana Stanislav Rybák, postoupí Srdce vlasti Zlínskému kraji - panu hejtmanu Mišákovi. Ten společně s patronkou projektu PhDr. Blankou Stehlíkovou zahájí letošní ročník výstavy. Dopolední blok osvěží svým vystoupením dětský pěvecký sbor Randál z Ústí nad Labem, slavnostní fanfáry zazní v podání studentů Žesťového souboru Deylovy konzervatoře Praha. Odpolední Vyšehrad rozezní cimbálová muzika Kunovjané.

Společně, v režii paní Mirjam Landa, budeme svědky historické události napravující příběh, který se dějinám trochu vymknul a který přináší poselství naší sounáležitosti v rámci země i Evropy.

Poctu stromům udělí známý český botanik Mgr. Václav Větvička a PhDr. Marie Hrušková. Spolu se zástupci Zlínského kraje a přítomnými návštěvníky vysadí potomka památné hrušně z Dobrotic u Kroměříže a představí novou publikaci Poselství stromů. Proběhne autogramiáda jejich knih. Poté se představí v celé své kráse 112 zvelebených míst na výstavních panelech. Práci šikovných učňů opět předvedou střední odborná učiliště Domažlice a Praha 2. Ochutnáte též jídla restaurace U Šemíka, zvěřinový guláš ze Šumavy a letos poprvé navaří starostové. 

Slavnost je celodenním přátelským setkáním autorů proměn a obyvatel a starostů měst a obcí z celé naší země. Je připraven bohatý doprovodný program. Tradičně vystoupí Spirituál kvintet. Po celý den bude probíhat program pro děti Dětský ráj s tematikou Karla IV., kreativní tvoření, neviditelná výstava, neviditelný labyrint, ukázky práce slepeckých psů a mnoho dalšího. Představí se tradiční jarmark s českými a moravskými specialitami, držitelé Regionálních značek kvality z celé republiky, proběhne ukázka řemesel s možností jejich vyzkoušení.

Návštěvníci slavnosti budou mít po celý den jedinečnou možnost navštívit památky Vyšehradu za symbolické vstupné, včetně prohlídek s průvodci. Výjimečně bude v určené hodiny otevřena hrobka významných osobností Slavín s odborným výkladem Mgr. Václava Potočka. V bazilice sv. Petra a Pavla zazní překrásná zvonkohra v podání skupiny Zvonky dobré zprávy. Rozloučíme se přípitkem v parku za vznešených tónů symfonické básně Vyšehrad.

Panely výstavy zůstanou na Vyšehradě do 30. června. Se začátkem prázdnin se jednotlivé kolekce vydají na svou roční pouť po celé naší vlasti. Budete je potkávat na slavnostech, poutích, srazech rodáků, festivalech, ale i na univerzitách, nádražích, v knihovnách a infocentrech… Po celé zemi se vytvořila a dále rozvíjí síť obdivuhodných lidí, kteří se o toto netradiční putování starají. Mají naši velkou úctu a obdiv.

Záštity poskytli mj. pan senátor Miroslav Nenutil, paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a pan ministr kultury Daniel Herman. Stejně jako on, i my se snažíme obnovovat cesty přátelství sudetskými Němci. Letos jsme společně s nimi a spolkem Omnium vytvořili jednu speciální kolekci výstavy. Ani tu si nenechte ujít.

Podrobný program s mapkou naleznete zde

2016 5 21 Má vlast cestami proměn POZVÁNKA

Další akce

18. 05. 2021 08:30 Webinář
18. 05. 2021 08:30
18. 05. 2021 10:00 Webinář
18. 05. 2021 10:00 Konference
18. 05. 2021 15:00 Webinář