Společnost OMNIUM o.s. zve na mimořádný seminář 

Nemovité kulturní památky - Vazba stavebního zákona a zákona o státní památkové péči s odkazy na související judikaturu

Program semináře:

Úvod:

  • Obecné pojednání o ochraně urbanistických a architektonických hodnot zástavby
  • Možnosti ochrany hodnotné zástavby prostřednictvím územních a regulačních plánů
  • Hodnocení záměru v rámci územního řízení 

Konkrétní situace:

  • Řešení stavebních závad nemovitých památek - Demolice památky - Neprohlášení památky
  • Výměna oken a střešní krytiny v památkové zóně/rezervaci - Právní režim ohradní/opěrné zdi jako součást památky
  • Železniční kulturní památka (památkově chráněné nádraží)

Závěr:

  • Vybrané instituty nového zákona o památkovém fondu, a to ve vazbě na poznatky ombudsmana vyplývajících z řešených případů

Seminář je připraven ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv
Staré Purkrabství, Vyšehrad, Praha, 20. října 2015 od 9 hodin – VÍCE

Nutná registrace: [email protected]

 

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference