Tisková zpráva
14. října 2014
P1060697 web

Broumovsko bylo mimořádně úspěšné v programu Opomíjené památky Nadace Občanského fóra.

Nadace Občanského fóra zveřejnila výsledky grantového programu Opomíjené památky 2015, který je určen na obnovu drobných památek, které nemají šanci uspět ve velkých dotačních programech zaměřených na obnovu památkového fondu.

Omnium z.s. v tomto programu podala celkem pět žádostí o dotaci na obnovu dvou křížků v Heřmánkovicích, jednoho v Křinicích a Šonově a zejména na obnovu tzv. Saxova kříže v Broumově nedaleko hotelu Manor House.

Správní rada Nadace OF rozhodla o přijetí všech pěti žádostí.

„Je to velký závazek, Broumovsko získalo téměř 10% z celkového objemu dotačních prostředků Nadace OF určených pro rok 2015. Ale jsme rádi, že díky tomu můžeme pokračovat v obnově křížků v krajině Broumovska“, uvedl v reakci na vyhlášení výsledků Nadace OF zástupce sdružení Omnium Jakub Děd.

Projekty pro rok 2015 tak navážou mimo jiné na realizované obnovy mj. mariánského sloupu ve Velké Vsi, sochy sv. Floriána v Heřmánkovicích či křížky v Rožmitále a zejména na projekt restaurování kalvárie se sochou sv. Františka ve Velké Vsi, který je dokončován ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice s využitím dotace Ministerstva kultury ČR.

Minulý týden proběhl na téma obnovy těchto drobných krajinných prvků seminář „Otisky kamenné historie“ s účastí zástupců řady českých institucí, zároveň i organizací z Německa. „Rádi představujeme  projekty neziskových organizací v oblasti obnovy drobných krajinných prvků široké i odborné veřejnosti“, uvedl Jakub Děd.

Na tento seminář naváže připravovaná konference „Péče o kulturní dědictví v oblasti bývalých Sudet“, která proběhne v Broumově ve dnech 4.-6.12.2014.

P1070982 web

Další akce

04. 07. 2022 10:00 Konference
17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference