pojdme delat mesto konference

Konference "Pojďme dělat město (nebo ves), která proběhla 25. 4. 2017 nastolila témata, jak zapojit architekty do aktivní práce ve městě s občany i radnicemi. Vzhledem k zájmu z řad představitelů a obcí a především pro naléhavost situace vybízí k následování.

Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. K účasti jsou vyzváni doktoranti s příbuznými výzkumy, architekti činní v pozicích městských/obecních architektů, zástupci neziskových organizací pečujících o prostředí a komunální politiky a úředníky.

Tématy konference budou:
- Městský architekt
- Příklady dobré praxe
- Workshop: Příprava, realizace a následné oživení náměstí na malém městě

Cílem konference je vznik platformy pro setkávání a sdílení zkušeností a informací.

Termín: 16. 9. na Masarykově koleji ČVUT v kongresovém sálu a 17. 9. v Dolních Břežanech

Kontaktní osoba: Ing. arch. Veronika Kovářová (tel.: 603 397 164), e-mail: , Ing. arch. Petr Lešek (tel.: 608 977 385), e-mail: 

Další akce

01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška
02. 06. 2022 19:30
14. 06. 2022 08:30 Webinář