Architektka Marcela Steinbachová a lektorka Barbora Škaloudová připravily interaktivní výstavu, která představuje návštěvníkovi identické místnosti v různých architektonických souvislostech. Autorky zajímá, co vše ovlivňuje vnímání prostoru, ve kterém žijeme, a zaměřují se zde na základní elementy - jako je barva, světlo, geometrie, materiál, struktura…. Dotýkají se jak samotného zařizování místnosti, tak i toho, co není vidět a přesto je součástí architektury. Výstava nabízí návštěvníkům v jednotlivých pokojích řadu kreativních úkolů a nabízí možnost zažít prostory z pohledu architekta a zapojit svoji představivost i tvořivost.

Projekt Pokoje má za cíl odkrýt „určité“ možnosti prostoru. V šesti částech nabízí situace a momenty, s kterými se lze běžně setkat. Projekt se do jisté míry obrací k historii instalací v této galerií, navazuje na prostorovou úpravu Tomáše Džadoně, kterou vytvořil pro výstavu Václava Stratila a vychází zároveň z původního členění pokojů obytného domu. Návštěvník tak má možnost projít „interaktivně“ – pokoji – a setkat se s problematikou působení světla, jak jsme jim ovlivňováni, co v nás vyvolává, jak se dá v architektuře pracovat s barvou, stejně tak - jak lze prostor světlem modelovat a členit. Další pokoj nabízí práci s měřítkem a umožňuje pohyb v jisté struktuře. Co vše je nám skryto, ale je nezbytnou součástí architektury, a co nám odhaluje historii místnosti je tématem dalšího z pokojů. V neposlední řadě je možné si zde uvědomit, jak lze daný prostor zabydlet.

Marcela Steinbachová je architektka, vystudovala bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FFUK v Praze (1993-1997), navštěvovala Ateliér A1 Martina Rajniše a Jiřího Stříteckého na VŠUP Praha (1996-2000), absolvovala Školu architektury Emila Přikryla na AVU Praha (1998-2003). Zúčastnila se semestrální stáže na Cooper Union v New Yorku, na Univerzitě užitých umění ve Vídni a Letní školy architektury v Salcburku. Vede jako předsedkyně o.s. Kruh (nyní spolek), založila vlastní architektonický ateliér Skupina (2007) a stála u zrodu celorepublikového festivalu Den architektury (od r. 2011). V rámci aktivit Kruhu se zabývá zprostředkováváním architektury dětem pod názvem Architektura do škol.

Barbora Škaloudová je edukátorka, která se věnuje zprostředkovávání moderního a současného umění a architektury dětem i dospělým. Vystudovala výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UK. Absolvovala semestrální stáž v Dánsku (Seminariet for Formgivning). Od roku 2002 pracuje ve Sbírce moderního a současného umění v Národní galerii ve vzdělávacím oddělení. 

Galerie současného umění a architektury /Dům umění města České Budějovice
otevřeno denně mimo pondělí 10 –13 / 13.30 –18 h

 

 

Další akce

02. 12. 2021 09:00 Webinář
07. 12. 2021 09:00 Webinář
09. 12. 2021 19:30 Přednáška
14. 12. 2021 08:30 Webinář
16. 12. 2021 09:00 Seminář