Tak jako v posledních letech i v letošním roce spolek Pěstuj prostor připravil pro širokou i odbornou veřejnost dvě série přednášek a diskusí o architektuře. Jarní cyklus bude podobně jako loni věnován současné architektuře, a to vždy jednomu architektovi či jedné architektce, jejichž tvorba se vyznačuje významnými přesahy.

presahy architekturyHostem úvodního dílu bude architekt, urbanista a teoretik Pavel Hnilička, autor knihy „Sídelní kaše“ či tvůrce původní verze nových pražských stavebních předpisů.

Tématům spjatými s analýzou i navrhováním obcí (zejména jejich předměstských částí), s hustotou zástavby, velikostí i vzájemnou konfigurací jednotlivých budov a hledání pravidel pro jejich vznik se Pavel Hnilička, někdejší pedagog FA ČVUT a stávající místopředseda ČKA, věnuje ve své praktické i teoretické tvorbě. Kromě návrhů staveb zpracovává ve vlastním ateliéru i regulační a územní plány. V širokou známost vešel především díky úspěšné knize „Sídelní kaše“ (2005, 2012), v níž si vytyčil za cíl „rozkrýt fenomén suburbánní výstavby a naznačit východiska, jak problému čelit a jak nové kolonie rodinných domů stavět lépe, než je tomu dnes“. Jedním z dílčích témat publikace je analýza a kritika předměstských veřejných prostor.

Hnilička, který se podílel i na publikaci „Sub Urbs: krajina, sídla a lidé“, upozorňuje na to, že na předměstích se veřejným prostorům nedostává adekvátní pozornosti, a to jak kvůli nedostatečné koncentraci domů a jejich obyvatel (tedy hustotě osídlení), tak kvůli neochotě developerů vytvořit z části pozemků veřejná prostranství. Z předměstí se pak vytrácí městská atmosféra, minimalizované veřejné prostory jsou zanedbávány a stávají se přehlíženými a opuštěnými místy.

Vytvářením podmínek pro realizaci intenzivní, ekonomické a dlouhodobě udržitelné výstavby, směřující k vyšší kvalitě života ve městě, se Pavel Hnilička soustředěně zabýval v letech 2012­–2014, kdy v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy vedl tým připravující nové pražské stavební předpisy. Za tuto práci, stejně jako za dlouhodobou osvětu v oblasti boje proti neudržitelnému rozšiřování sídel do krajiny, aktivitu ve vedení České komory architektů, sérii citlivých územních a regulačních plánů pražských příměstských obcí a kvalitní architektonické realizace byl v roce 2015 nominován na cenu Architekt roku.

Vstupné na akci je 50,- Kč. 

presahy architektury2

Aktualizované informace k dispozici ve facebookové události na adrese: bit.ly/presahy1
Další informace k dispozici na webu Pěstuj prostor: http://pestujprostor.plzne.cz/presahy-architektury-dum-jako-soucast-sidla/

Další akce

02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference