Smyslem setkání je umožňovat pravidelné diskuse a sdílení informací a zkušeností v oblasti obnovy a využívání památek v České republice. Konference je pořádána od roku 2008 pravidelně každý rok na podzim se zaměřením na vybraný typ stavby, např. na budovy klášterů, kostelů, venkovských far, nádraží nebo pivovarů.

Další akce

11. 08. 2021 16:00 Webinář
25. 08. 2021 16:00 Webinář
31. 08. 2021 15:00 Webinář
02. 09. 2021 09:00 Seminář
08. 09. 2021 09:00 Seminář