Smyslem setkání je umožňovat pravidelné diskuse a sdílení informací a zkušeností v oblasti obnovy a využívání památek v České republice. Konference je pořádána od roku 2008 pravidelně každý rok na podzim se zaměřením na vybraný typ stavby, např. na budovy klášterů, kostelů, venkovských far, nádraží nebo pivovarů.

Další akce

12. 05. 2021 16:00 Webinář
12. 05. 2021 16:00 Webinář
18. 05. 2021 08:30 Webinář
18. 05. 2021 10:00 Webinář
20. 05. 2021 09:00