V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena pokračující série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Čtvrtá z letošní série debat - Bezpečné budovy - nové požadavky uživatelů se zaměří na kvalitu vnitřního prostředí s ohledem na nové požadavky vyvolané Covid.

Témata:

  • Nové nároky uživatelů
  • Reakce certifikací aneb WELL HEALTH-SAFETY RATING

Mluvčí:

  • Eva Nykodymová, Skanska
  • Igor Kytka, ČVUT UCEEB

Termín: 17. 3. 2021, 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Video záznam na Youtube.

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference