Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna ve spolupráci s Českou komorou architektů si Vás dovoluje pozvat na

seznámení s Územním plánem města Brna po změně „Aktualizace ÚPmB“ s komplexním výkladem zpracovatele návrhu změny Ing. arch. Antonína Hladíka.

Program:

  9.00 – 12.00 -   systematický výklad

12.00 – 13.00 -   přestávka na oběd

13.00 – 15.00 -   dotazy

Pozvánka >>

Organizační garant: Ing. Mgr. Kateřina Leopoldová - vedoucí OÚPR MMB

V případě zájmu se obracejte na paní Kateřinu Slanou, e-mail [email protected], tel.: 777 634 101.

 

Další akce

02. 12. 2021 09:00 Webinář
07. 12. 2021 09:00 Webinář
09. 12. 2021 19:30 Přednáška
14. 12. 2021 08:30 Webinář
16. 12. 2021 09:00 Seminář