Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna ve spolupráci s Českou komorou architektů si Vás dovoluje pozvat na

seznámení s Územním plánem města Brna po změně „Aktualizace ÚPmB“ s komplexním výkladem zpracovatele návrhu změny Ing. arch. Antonína Hladíka.

Program:

  9.00 – 12.00 -   systematický výklad

12.00 – 13.00 -   přestávka na oběd

13.00 – 15.00 -   dotazy

Pozvánka >>

Organizační garant: Ing. Mgr. Kateřina Leopoldová - vedoucí OÚPR MMB

V případě zájmu se obracejte na paní Kateřinu Slanou, e-mail katerina.slana@cka.cc, tel.: 777 634 101.

 

Další akce

01. 10. 2020 18:00 Výstava
01. 10. 2020 19:30 Přednáška
05. 10. 2020 08:30 Jiné
06. 10. 2020 09:00 Webinář
06. 10. 2020 09:00 Konference