voda bann 970x90 BL

Konference VODA 2020 se v šesti sekcích dotkne hlavních témat nakládání s vodou. Přiblíží roli vody ve volné krajině, ať už se jedná o hospodaření se srážkovými vodami a pitnou vodou, retenční opatření, vznik nádrží, o hydrickou rekultivaci, umělou infiltraci a jiné technologie umožňující boj se suchem. Nedílnou součástí přednášek bude představení vodních cest a významných staveb s nimi spojených. Dále bude prezentována role vody a navrhování staveb v urbanizovaných územích. Mezi ně patří třeba revitalizace městských parků, sadů, nábřeží či fungování veřejných prostranství mezi budovami včetně fontán a dalších vodních prvků. Krajinné a městské plánování bude představeno jako nástroj adaptace na klimatické změny. 

Termín: 21. 6. 2022, od 9.30 hod.

Místo: Fakulta stavební ČVUT

Vernisáž výstavy Stavba a voda – 20. června 2022 v 17.00 h. V aule Fakulty stavební ČVUT v Praze bude ke zhlédnutí doprovodná výstava ke konferenci VODA 2020.

Program

Více informací

 

Další akce

27. 06. 2022 10:00 Výstava
28. 06. 2022 13:00 Konference
02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference