Organizátor: Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Termín: 19. 10. 2021, 14 – 18hod.

Konference „VODA 2020 – Stavba a voda“ proběhne v letošním roce formou webinářů a to v termínech: 19. 5. , 15. 6. , 21. 9. ,19. 10. ,16. 11. a 30. 11. 2021.

Hlavním tématem webináře dne 19. 10. 2021 bude hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou, garanti: Ing. Adam Vokurka, Ph.D. a Ing. Jiří Zima

  • Téma 1 – Hospodaření s vodou, opatření na zvýšení retence vody

Drobné VH stavby jako nástroj pro zvýšení retence vody v krajině, Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Umělá infiltrace jako nástroj v boji se suchem, Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.

  • Téma 2 – Komplexní vodohospodářské řešení nových nádrží

Soustava Kryry, význam a účel stavby, Doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur

  • Téma 3 – Hydrické rekultivace

Hydrické rekultivace v severočeském hnědouhelném revíru, PKÚ, Ing. Miroslav Seidl, Ph.D., Ing. Josef Švec

  • Téma 4 – Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav

Zemědělská krajina a její potenciál pro hospodaření s vodou, Doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

  • Téma 5 – Vodní cesty a stavby s nimi spojené

Plavební stupeň Děčín a vodní cesty, Ing. Jan Skalický

Registrace: https://www.voda2020.cz/registrace/

Další akce

01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška
02. 06. 2022 19:30
14. 06. 2022 08:30 Webinář