Organizátor: Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Termín: 16. 11. 2021, 14 – 18hod.

Konference „VODA 2020 – Stavba a voda“ proběhne v letošním roce formou webinářů a to v termínech: 19. 5. , 15. 6. , 21. 9. ,19. 10. ,16. 11. a 30. 11. 2021.

Hlavním tématem webináře dne 16. 11. 2021 bude městské inženýrství, garantem Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

  • Téma 1 – Městské inženýrství, facility management a BIM

Nakládání s dešťovými vodami v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D
Zadržení dešťových vod v městském prostředí a rostlé zástavbě – příklad z praxe, Ing. Josef Filip, Ph.D.
Řízení rizik inženýrských sítí z pohledu městského inženýra, Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Revitalizace nábřeží řeky Ostravice – „Řeka jako místo k odpočinku“, Ing. Kateřina Helekalová
Digitální technická mapa a BIM – nezbytnost při správě a provozu systémů pro zásobování pitnou vodou, Ing. Michal Faltejsek
Hodnocení městských vodárenských sítí – případová studie, Ing. Marek Teichmann, Ph.D.
Voda v rekultivované krajině, Ing. Jiří Leitgeb, CSc.

  • Téma 2 – Významné vodohospodářské stavby, vodní cesty

Registrace: https://www.voda2020.cz/registrace/

 

Další akce

25. 01. 2022 09:30 Jiné
25. 01. 2022 18:00 Konference
26. 01. 2022 08:30 Konference
27. 01. 2022 08:30 Webinář
27. 01. 2022 08:30 Konference