Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Agrární komora ČR, si Vás dovolují pozvat na konferenci organizovanou pod záštitou Mgr. Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky a Ministerstva životního prostředí Voda v krajině - naděje pro budoucnost.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2016 v Zlatém sále Lichtenštejnského paláce, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Program:
09:30 –10:00 Registrace účastníků
10:00 –10:20 Uvítání – zdravice
10:20 –10:40 Úvodní přednáška – voda v krajině
10:40 –11:25 Voda v zemědělské krajině – potenciál řešení
11:25 –11:50 Přestávka
11:50 –12:35 Voda v lesích, vodní toky a nádrže a voda v sídlech – potenciál řešení
12:35 –13:05 Panelová diskuse
13:05 –14:00 Oběd
14:00 –15:00 Obnova vodního režimu v praxi I.
15:00 –15:30 Přestávka
15:30 –16:50 Obnova vodního režimu v praxi II.
16:50 –17:00 Shrnutí setkání, hodnocení, závěr

Počet účastníků je omezen.
Prosíme o provedení registrace nejpozději do 11. dubna 2016 prostřednictvím online formuláře.
Osoba pověřena koordinací příprav konference je Júlia Tóbiková, email:, tel.: 267 12 2712

Podrobný program konference zde.

Další akce

24. 05. 2022 09:00 Seminář
24. 05. 2022 10:00
28. 05. 2022 15:00
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference