V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Dvacátá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: BIM poskytne vhled do problematiky navrhování bududov v BIM a potenciálu využívání BIM databází.

Mluvčí se zaměří na témata:

  • BIM nejen jako 3D model
  • Potenciál využívání dat
  • Proč by architekt měl navrhovat v BIM
  • Zkušenosti s navrhováním v BIM
  • Případová studie Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy

Mluvčí:

Ing. arch. Aleš Chlád, Adam Rujbr Architects s.r.o.
Jakub Veselka, UCEEB
Martin Zemánek, Skanska Property Czech Republic, s.r.o.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Termín: 23. 9. 2020 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Další akce

22. 09. 2020 09:00 Seminář
22. 09. 2020 17:00 Jiné
23. 09. 2020 09:00 Konference
23. 09. 2020 16:00 Debata
24. 09. 2020 09:00 Seminář