V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Dvacátá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: BIM poskytne vhled do problematiky navrhování budov v BIM a potenciálu využívání BIM databází.

Mluvčí se zaměří na témata:

  • Architekt a digitalizace
  • BIM nejen jako 3D model
  • Potenciál využívání dat
  • Proč by architekt měl navrhovat v BIM
  • Zkušenosti s navrhováním v BIM
  • Případová studie Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy

Mluvčí:

Ing. Aleš Marek, Česká komora architektů
Ing. arch. Aleš Chlád, Adam Rujbr Architects s.r.o.
Jakub Veselka, UCEEB
Martin Zemánek, Skanska Property Czech Republic, s.r.o.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Termín: 23. 9. 2020 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Další akce

18. 06. 2021 09:00 Seminář
22. 06. 2021 09:00 Seminář
22. 06. 2021 15:00 Webinář
23. 06. 2021 09:00
23. 06. 2021 09:00 Konference