V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Sedmá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí – materiály poskytne vhled do problematiky materiálů jako významného elementu při vytváření interiérů a jejich vlivu na člověka.

Mluvčí se během webináře zaměří na:

  • Výběr a kontrolu materiálů v rámci zabudování do stavby, hlídané parametry nejen v rámci certifikací, problémy v rámci trhu a požadavky WELL a LEED certifikace.
  • Proces ověření vhodných materiálu a vazbu na zdravé pracovní prostředí.
  • Materiály v konstrukcích staveb a jejich vliv nejen na kvalitu vnitřního prostředí, ale i šetrnost stavby jako celku.
  • Dřevo, kov, stínění - vliv materiálů na šetrnost a na člověka.

Mluvčí:

Eva Nykodymová, Skanska Property Czech Republic s.r.o.
Adam Rujbr, Adam Rujbr Architects s.r.o.
Jiří Gna, Hunter Douglas – Czechia s.r.o.

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Více informací

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference