Dne 12. října pořádá Česká komora architektů školení na téma zadávání veřejných zakázek s architektonickou soutěží. Sedmihodinový vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra obsáhne podrobně témata soutěže o návrh a architektonické soutěže, postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek včetně dalších, architektonické soutěži podobných způsobů výběru. Školení je vhodné pro úředníky, zástupce samospráv i architekty a proběhne online.

Termín: 12. října 2021, 9 - 17hod.

Program:

  1. Soutěž o návrh / architektonická soutěž
  2. Fáze architektonické soutěže dle soutěžního řádu ČKA
  3. Specifika při postupu v soutěži o návrh dle ZZVZ
  4. Další postupy dle ZZVZ, které jsou architektonickou soutěží dle Soutěžního řádu ČKA
  5. Mechanismy dozoru

Přednášející:

  • Mgr. Eva Faltusová
  • Ing. arch. Ondřej Tuček

Vložné: 2.500Kč (variabilní symbol: 401012, do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení)

Zájemci se mohou hlásit na e-mail . V případě požadavku vystavení daňového dokladu na společnost, uveďte prosím do e-mailu i název společnosti, adresu a IČO.

Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR.

Další akce

24. 05. 2022 09:00 Seminář
24. 05. 2022 10:00
28. 05. 2022 15:00
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference