Česká komora architektů (ČKA) reaguje na aktuální vývoj procesu rekodifikace stavebního práva a upozorňuje na odklon od Vládou ČR schváleného věcného záměru nového Stavebního zákona přijatého 6. února 2019. Předložené znění návrhu zákona nepřináší potřebnou reformu systému stavebního práva ČR a představuje nevyužitou šanci napravit problémy ve výstavbě a plánování

Před více než měsícem, 3. dubna 2020, byl připomínkovým místům rozeslán text návrhu nového Stavebního zákona doplněný o tzv. Změnový zákon, který je souborem novelizací předpisů zasahujících do stavebního práva. Návrh Stavebního zákona, který je výsledkem provedeného připomínkového řízení, svou strukturou a ve značné části bodů ani obsahem neodpovídá schválenému Věcnému záměru zákona.

ČKA upozorňuje na nesplnění jednoho ze základních cílů rekodifikace, dostatečnou integraci dotčených orgánů státní správy (DOSS). U neintegrovaných DOSS zůstává vyjadřování ve formě závazného stanoviska. „To lze akceptovat pouze u památkové péče v případě objektů v památkové ochraně – národních kulturních památek a zapsaných nemovitých památek, památkových rezervací a zón,“ upozorňuje předseda ČKA Jan Kasl. ČKA dále namítá, že na základě dohody premiéra ČR se samosprávami mají být tzv. obecní úřady ponechány v modelu přenesené působnosti. „Převod stavebních úřadů všech stupňů pod státní stavební správu byl zbytečně deformován,“ vytýká návrhu zákona Kasl. „Přetrvají tak všechny negativní dopady, kvůli kterým byl model státní stavební správy vytvořen,“ dodává. Návrh zákona rovněž opomíjí řešení stávajících problémů v územním plánování a rezignuje na šanci přiblížit územní plánování modelům používaným v civilizovaném světě, což je dlouhodobou zásadní výtkou ČKA.

Pozitivně ČKA hodnotí fakt, že se podaří naplnit záměr digitálního podání elektronické dokumentace na jednotný Portál stavebníka, a to díky v mezidobí přijatému zákonu č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby. Přínosem bude také celostátní Geoportál územního plánování, navržený jako agendový informační systém.

V procesu připomínkového řízení ČKA vznesla řadu rozporů. Po jednáních s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) je jasné, že opakované mezirezortní připomínkové řízení se konat nebude, jelikož by to neumožnilo splnění stanovených termínů projednání zákonů a předložení do 1. čtení, které je plánované na září. MMR v zájmu splnění premiérem stanovených termínů rezignuje na hledání konsenzu nad zněním zákona, které by zajistilo tolik potřebnou reformu stavebního práva ve funkční systém. 

Nový Stavební zákon v předloženém znění tak považuje ČKA spíše za další velkou novelu platného Stavebního zákona. „Nenaplnila se očekávání vkládaná v nový zákon a prohospodařila se reálná šance na skutečně nový systém plánování a povolování staveb,“ lituje předseda ČKA Jan Kasl. Zákon alespoň počítá s jedním výsledným stavebním povolením, vydaným na některém ze stavebních úřadů v omezeném počtu řízení, ale, jak připomíná Kasl: „rozhodně ne v jediném, jak byl původní cíl.“ Kladně také hodnotí, že by projektová dokumentace k povolení stavebního záměru měla být jednodušší, než je současná projektová dokumentace pro Společné povolení (tedy v podrobnosti pro stavební povolení). „Pokud se ovšem nedočkáme dalších negativních změn v procesu schvalování ve vládě a poté v parlamentu,“ dodává.

ČKA, jako jedno z mála připomínkových míst, od samého počátku vyjadřovala podporu procesu rekodifikace, zdůrazňovala její nezbytnost, a více než nestandardním okolnostem procesu přípravy zákona, věnovala pozornost vlastním výsledkům legislativní práce. „Rádi bychom tak postupovali i nadále. Nad předloženým zněním zákona ze 3. dubna 2020 však nelze než projevit lítost, že přichází vniveč množství práce všech zúčastněných na tvorbě a oponování nového Stavebního zákona, a to včetně mnoha pracovníků MMR ČR,“ říká Jan Kasl.

Změnový zákon přinášel nepřijatelné změny také v Zákoně č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. „Tyto změny se nám podařilo v závěrečném jednání s MMR odstranit,“ konstatuje předseda ČKA.

Plné znění vyjádření předsedy ČKA Jana Kasla.

Více novinek

27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015