Kvalitní rekonstrukce panelového domu, využití zrušeného dopravního tahu ve městě, alternativní přístup k využití brownfieldu a další – takovým tématům se věnovala diplomová díla finalistů 22. ročníku Přehlídky diplomových prací. Tu každoročně pořádá Česká komora architektů se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů. V letošním ročníku se o ocenění ucházelo 86 diplomantů. Výsledky byly zveřejněny 1. února v Centru architektury a městského plánování v Praze. Vítězkou se stala Eva Truncová s návrhem alternativního řešení developerského záměru proměny brownfieldu brněnské továrny Kras na bydlení. Práci nazvanou Dva tisíce osmdesát čtyři obhájila na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně a vypracovala pod vedením Jana Kristka a Jaroslava Sedláka.

Diplomky hodnotila odborná porota v čele s předsedou Jiřím Opočenským. Dalšími členy byli architekti Jakub Chvojka, Petr Janda a Hana Maršíková a kritička a publicistka Karolína Jirkalová. Posuzovali především architektonickou kvalitu předložených prací. Vyzdvihli, že si váží „diplomních projektů, které hledají odpovědi na aktuální problémy, řeší netypická zadání a pohybují se v oblasti inovace.“ Předseda poroty pak dodal, že osobně si považuje i výsledků, „které zpracovávají reálná složitá zadání, a to důsledně a komplexně ‒ přesun nádraží v Brně, domy kolem železnice, sál pro filharmonii a další. Projekty, u kterých autoři prokážou komplexní připravenost pro budoucí praxi. Zadání, která následují aktuální architektonické soutěže, jsou cenným příspěvkem k širší společenské debatě a studenty může velmi obohatit srovnání jejich práce s vítěznými návrhy.

První cenu získala absolventka fakulty architektury VUT v Brně Eva Truncová za projekt Dva tisíce osmdesát čtyři. Pod vedením Jana Kristka a Jaroslava Sedláka nabídla návrh alternativního přístupu k bytové zástavbě brownfieldu bývalé továrny Kras v Brně. Práce je polemikou s developerským projektem. Základním principem současného bytového developmentu, který podle autorky určuje jeho urbanismus, architekturu, a především způsob užívání, je režim kontroly. Dle poroty pak autorka koncipuje svůj projekt zcela jinak ve všech rovinách. „Jeho podstatou je revize vztahů a poměrů, které ve vznikající čtvrti architektura nastoluje. Ať už jde o vztahy mezi stavbami a jejich okolím, části k celku, vazeb mezi jejími obyvateli, o hledání míry mezi stabilitou a adaptabilitou, mezi regulací a svobodou, uzavřeností a otevřeností, pohodlím a klimatickou realitou. Autorka rovněž otevírá pozapomenutý princip odlišného využívání domu v letním a zimním období.“ Porotu také přesvědčilo, že „základní myšlenky a étos, s nímž autorka k projektu přistoupila, se propisuje do všech rovin a měřítek architektury a způsobu jejího využití.

Vítězný projekt získal finanční odměnu ve výši 50 000 Kč a současně návštěvu centrály společnosti Zumtobel v rakouském Dornbirnu spojenou s prohlídkou nedávno otevřeného Light Fora i velmi zajímavé místní architektury a rovněž roční předplatné časopisů Architect+ a ASB.

Druhá cena patří Alžbětě Pomahačové za práci Město Sídliště. Prefabrikované domovy zpracovanou pod vedením Miroslava Šika na Akademii výtvarných umění v Praze. Porotci ocenili, že autorka se v návrhu revitalizace panelového domu v Bohnicích „snaží najít kvality stávajícího domu, ať už konstrukční, estetické či obytné, ty vyzdvihnout a zároveň novými zásahy vyvážit jeho slabiny a nedostatky.“ Výsledkem je dům, který „díky přidaným lodžiím získal živost a variabilitu, díky dřevu měkkost a teplo, ale zároveň zcela neztratil svůj původní charakter ‒ horizontalitu, rastr, siluetu, ani typickou cézuru technologické sekce.

Oceněný projekt získal finanční odměnu ve výši 30 000 Kč a roční předplatné časopisů Architect+ a ASB.

Třetí pozici udělila porota absolventovi Fakulty umění a architektury TU v Liberci Tobiáši Hrabcovi za projekt Studentské bydlení a HUB v Liberci. Pod vedením Radka Suchánka navrhnul typologii obytného souboru, která podle porotců dosahuje „vysoké kvality zamýšleného provedení, překvapivě určeného pro studentské bydlení. Porota toto vnímá jako mírnou disbalanci, ale zároveň jako hozenou rukavici zakořeněným zvyklostem, výzvu pro postupnou reintegrací s evropským prostorem realizovanou v budoucím standardu – student „je zde člověkem“ a konečně také součástí dospělé společnosti.“ Porotci ocenili „přesvědčivou práci se všemi vrstvami projektu. Autor vytváří srozumitelný celek ve standardu, který odpovídá absolventské práci a má potenciál čitelnosti i mimo univerzitní prostor.

Oceněný projekt získal finanční odměnu ve výši 20 000 Kč a roční předplatné časopisů Architect+ a ASB.

Zvláštní cenou Českých center ohodnotila porota Sáru Roeselovou z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Její diplomová práce Obnova sídel Šluknovského výběžku se věnovala pod vedením Borise Redčenkova tématu “zapomenutého pohraničí.” Práce navázala na analýzu deseti obcí Šluknovského výběžku a předkládá návrh u třech odlišných obcí Lobendava, Velký Šenov a Staré Křečany. „Celkově pokládáme práci za cenný podklad pro odbornou diskusi a kvalitnější veřejnou debatu o tématu. Většinové vnímaní příhraničních regionů  coby  pouhých rekreačních destinací s horami a krásnou přírodou je, 32 let od otevření hranic a pádu železné opony, velmi zužující a ochuzující,” ocenila porota.

Oceněný projekt získal čtyřdenní rezidenční stáž v jednom z evropských Českých center.

Zvláštní cenu Ministerstva průmyslu a obchodu získala Silvia Matisová z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Její diplomová práce Průmyslová zóna v Mezitratí, kterou vedl Boris Redčenkov, je podle porotců „zajímavým návrhem integrace lehkého průmyslu do části městského území výrazně omezeného okolní dopravní zástavbou, v kombinaci s dalšími funkcemi města.

Oceněný projekt získal notebook.

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržel Jakub Tomášek za práci Litomyšl – Průtah. Porotci na projektu, který vedl na Fakultě architektury ČVUT v Praze Boris Redčenkov a věnuje se návrhu nového obchvatu Litomyšle, ocenili „výběr tématu a také detailní urbanistickou práci ve městě. Navržené řešení je inovativní až vizionářské, ale nepřekračuje hranice utopie či nerealizovatelnosti.

Oceněný projekt získal licenci software ArchiCAD.

Zvláštní cenou společnosti Heluz byl oceněn Jan Čech za diplomní projekt Reuse centrum v Severním městě – Dílny sídliště Ďáblice. U absolventa Fakulty architektury ČVUT v Praze z ateliéru Michala Kuzemenského porota ocenila „záměr doplnit veřejný prostor o objekty komunitního charakteru posilující život na sídlišti; stejně jako i zvolený konstrukční princip, který umožňuje značnou provozní a funkční variabilitu.

Oceněný projekt získal poskytnutí mediálního prostoru pro prezentaci autora a jeho práce
na portálu archSPACE.

Zvláštní cenu společnosti Zumtobel obdržela Martina Formánková za práci Jiný Vesmír – konverze kina v Orlové na komunitní centrum. Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze pod vedením Borise Redčenkova podle poroty „výrazově úspornými prostředky razantně proměnila původní stavbu a posunula ji k současnému multifunkčnímu využití.

Oceněný projekt získal návštěvu centrály společnosti Zumtobel v rakouském Dornbirnu spojenou s prohlídkou nedávno otevřeného Light Fora i velmi zajímavé místní architektury.

Více novinek

24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015