K aplikaci nových zásad zadávání veřejných zakázek v souvislosti s vyhlášením soutěže o návrh / architektonické soutěže.

Dne 1. 1. 2021 vstupuje v účinnost novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která v § 6 odst. 4 zavádí tři nové základní zásady, které jsou zadavatelé povinni respektovat při zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zásadu sociálně odpovědného zadávání, enviromentálně odpovědného zadávání a inovací. Povinnost jejich dodržení je zadavatelům dána při všech postupech dle zákona, je-li to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné. S ohledem na zařazení do § 6 ZZVZ dopadá povinnost stejně jako ostatní základní zásady zřejmě na všechny veřejné zakázky nehledě na přepokládanou hodnotu. Zásady bude nutné aplikovat rovněž u veřejných zakázek na projekční práce ve stavebnictví a územním plánování včetně soutěží o návrh, provedeny mohou být zejména při stanovení podmínek účasti nebo hodnotících kritérií. Rozhodne-li se zadavatel některý z principů v zadání neprovést, musí toto své rozhodnutí v zadávací dokumentaci vždy odůvodnit.

Enviromentálně odpovědné zadávání veřejných zakázek je takové, které vede k šetření přírodních zdrojů, racionálnímu využívání energie, vody a k předcházení vzniku odpadů, případně minimalizaci jejich množství. Může být provedeno požadavkem na využití technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí. V případě zakázek na projekční práce ve stavebnictví a územním plánování tento požadavek zohledňuje forma výběru pomocí architektonické soutěže (ať už formou soutěže o návrh nebo jiným postupem dle zákona), která je ze své podstaty enviromentálně odpovědným postupem, neboť v rámci kvality soutěžního návrhu je porotou vždy hodnocena také udržitelnost stavby/záměru.
Doporučujeme, aby hodnotící kritérium udržitelnosti bylo vždy zařazeno mezi hodnotící kritéria, nevylučuje-li to předmět zakázky.

Sociálně odpovědné zadávání podporuje některý nebo více z následujících okruhů: zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, vzdělávání, praxe a rekvalifikace, důstojné pracovní podmínky, účast sociálních podniků ve veřejných zakázkách, malé a střední podniky a dodavatelské vztahy nebo etické nakupování. Architektonická soutěž i v tomto případě zásadě vyhovuje, protože více než jiné postupy podporuje zadávání veřejných zakázek malým či středním podnikům. Na přípravě soutěžních návrhů a následné realizaci se téměř vždy podílí také architekti bez autorizace ČKA v rámci výkonu profesní praxe a často také studenti architektonických oborů při výkonu stáží, čímž dochází k podpoře vzdělávání a praxe. Zároveň platí, že u soutěžních návrhů může být posuzována kvalita jednotlivých návrhů i s ohledem na sociální odpovědnost navrhovaného budoucího prostředí (důstojné pracovní podmínky).
Doporučujeme v soutěžních podmínkách uvést, že účastník soutěže je povinen při přípravě soutěžního návrhu a dále při plnění následné zakázky umožnit výkon profesní praxe osobě s architektonických vzděláním bez autorizace anebo osobě, které se na výkon praxe připravuje vysokoškolským studiem.

Zásada inovace podporuje užívání inovativních postupů, produktů a technologií. Architektonická soutěž v podobě doporučované vzorovými podmínkami ČKA zásadu respektuje: požadavky na soutěžní návrh jsou v maximální míře stanoveny jako doporučené právě proto, aby nebránily inovativním řešením. V některých případech v závislosti na předmětu soutěže může být inovativnost řešení stanovena přímo jako hodnotící kritérium.
Doporučujeme v soutěžních podmínkách uvést, že zadavatel podporuje inovativní přístupy k řešení a proto vybrané soutěžní podmínky předepisuje jako doporučené.

Veřejní zadavatelé musí přihlížet k dalším relevantním okolnostem vyplývajících z jiných právních předpisů či specifických podmínek dané veřejné zakázky. Splnění povinnosti dodržovat zásady podle § 6 odst. 4 by tedy neměla vést k pořizování plnění nebo postupům, které jsou zjevně neekonomické, nebo jinak nepřiměřené či nedůvodně diskriminační. Uplatňování zásad environmentálně odpovědného zadávání, sociálně odpovědného zadávání a podpory inovací doporučujeme aplikovat zejména ve vztahu k plnění zakázky (projekt nebo územně plánovací dokumentaci) při hodnocení soutěžního návrhu. Naopak aplikovat tyto zásady pouze či především v souvislosti s kvalifikací dodavatele (například požadavek certifikace odpadového hospodářství architektonického ateliéru nebo požadavek nejnovějšího projekčního software) by mohl vést k pravému opaku u zásady sociálně odpovědného zadávání, neboť by zcela zásadně znevýhodnil malé a střední firmy, kterých je v tomto oboru v rámci ČR i EU většina.

Více novinek

19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015