Ing. arch. Stanislav Bachleda

Číslo autorizace

03236

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

studium 1990 - 1993 Dějiny umění, FFUK, Bratislava 1993 - 1999 Fakulta architektury STU, Bratislava praxe 1999 - 2005 A.D.N.S. architekti, Praha 2005 - >>>> plán B architekti, Praha

Kontakt

  • Ing. arch. Stanislav Bachleda
  • Křižíkova 75
  • 186 00 Praha 8
  • Hlavní město Praha
  • 222 767 264

    Stavby a projekty