Ing. arch. Jan Cach

Číslo autorizace

00452

Typ autorizace

  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

pozastavená autorizace na vlastní žádost

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Bio

Absolvent FA ČVUT 1986. Projekce v Projektové a inženýrské organizaci Ministerstva kultury ČR (1986-1992) i samostatně - stavby pro kulturu, přestavby historických objektů. Od roku 1992 se zabývá územním plánováním v Praze: Útvar hlavního architekta, územně plánovací a stavební odbory Magistrátu hl. m. Prahy (odborná způsobilost pro výkon státní správy na úseku územního plánování i na úseku stavebního řádu)... Odborný asistent na ČVUT - fakultě architektury (1998-2007) a následně fakultě stavební, s oběma školami pokračuje v externí spolupráci. Lektor pro přípravu na zkoušky odborné způsobilosti při MMR, příležitostný porotce a pravidelný přezkušovatel v cca šedesáti architektonických soutěžích... Člen ČKA od roku 1993.

Kontakt

  • Vršovická 1216/8
  • 101 00 Praha 10
  • Hlavní město Praha
  • 776 709 748