Číslo autorizace

00548

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Kamenná 3858
  • 760 01 Zlín
  • Zlínský kraj